Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

Адміністрація

Директор ВКЕП ТНЕУ - Добіжа Наталія Володимирівна

У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом ТЕ №23503483 від 1 липня 2003 р.). З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТДЕУ. У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 002865). З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 01.09.2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. За часи роботи опублікувала 38 науково-методичні праці, у тому числі 15 статей опублікованих у провідних фахових виданнях України, 9 праць навчально-методичного характеру, 1 монографію.

Заступник директора з НВР - Забродіна Лілія Олександрівна

У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова та література». З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладача української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та занесені до каталогу кращих робіт. З 01.09.2014 р. працює на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи ВКЕП ТНЕУ. Коло професійних інтересів: формування особистості студента, моральних та духовних цінностей.

Завідувач НМК - Вдовиченко Тетяна Володимирівна

У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності «Комп’ютерізовані системи управління і автоматики», освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2012 році закінчила інститут права та суспільних відносин вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людина «Україна» за спеціальністю «Правознавство», здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація юриста. З 2002 р. по 2014 р. працювала в Вінницькому соціально - економічному інституті ВНЗ Університету «Україна». З 2002 року займала посаду методиста факультету Економіки і підприємництва, з 2007 року переведена на посаду начальника відділу навчально–методичної та виховної роботи. Педагогічний стаж розпочався з 2004 року, на посаді викладача кафедри інформаційних технологій, з 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри правознавства. З вересня 2015 року працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ. За час праці опубліковано 9 наукових праць (6 статей у фахових виданнях ВАК, 3 статті за матеріалами конференцій Вінницького інституту Університету «Україна».

Завідувач відділення - Сорока Юлія Олександрівна

У 2000р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет зі спеціальності «Математика та основи інформатики». З 2002 р. по 2017 р. працювала у Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції охорони викладачем, з 2010 року займала посаду методиста училища. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області. З вересня 2017 року працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ на посаді завідувача відділення коледжу.