Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

Адміністрація

Директор ВСП «ВФКЕП ЗУНУ» - Добіжа Наталія Володимирівна

У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом ТЕ №23503483 від 1 липня 2003 р.). З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТНЕУ.

У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 002865).

З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 01.09.2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року - директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.

У 2018 році закінчила Тернопільський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з права (диплом М18 №055907 від 28.02.2018р.). Згідно з рішенням Загальних зборів від 19 жовтня 2018 року обрана членом – кореспондентом Інженерної академії України.

В 2020 році захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук. В 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

За період роботи опублікувала понад 50 науково-методичних праць, у тому числі 20 статей, опублікованих у провідних фахових виданнях України, 12 праць навчально-методичного характеру, 2 монографії, 2 патента.

Заступник директора з НВР - Забродіна Лілія Олександрівна

У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю ”Російська мова і література та українська мова та література”. З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладача української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та внесені до каталогу кращих робіт.

З 01.09.2014 р. працює на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»).

Коло професійних інтересів: формування особистості студента, моральних та духовних цінностей.

Завідувач НМК - Вдовиченко Тетяна Володимирівна

У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності ”Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. У 2012 році закінчила інститут права та суспільних відносин вищого навчального закладу ”Відкритий міжнародний університет розвитку людина ”Україна” за спеціальністю ”Правознавство”, здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація юриста.

З 2002 р. по 2014 р. працювала у Вінницькому соціально - економічному інституті ВНЗ Університету ”Україна”. З 2002 року займала посаду методиста факультету Економіки і підприємництва, з 2007 року переведена на посаду начальника відділу навчально–методичної та виховної роботи.

Педагогічний стаж розпочався з 2004 року на посаді викладача кафедри інформаційних технологій, з 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри правознавства.

З вересня 2015 року працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ.

Опубліковано 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Завідувач відділення – Сорока Юлія Олександрівна

У 2000 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет зі спеціальності ”Математика та основи інформатики”. З 2002 р. по 2017 р. працювала у Вінницькому вищому професійному училищі Департаменту поліції охорони на посаді викладача, з 2010 року - методист училища.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області.

З вересня 2017 року працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ») на посаді завідувача відділення коледжу.

 
В коледжі проходив захист звітів з навчальної практики студентів економічних спеціальностей.

Детальніше >>
 
12 травня 2022 року відбулася онлайн зустріч викладачів циклової комісії правових та психологічних дисциплін зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Круглий стіл зі стейкхолдерами на тему «Становлення конкурентоздатного практичного психолога у процесі навчання: реалії і перспективи».

Детальніше >>
 
Зустріч викладачів циклової комісії правових та психологічних дисциплін зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Вебінар

02 січня 2024 року в рамках підвищення культури благодійності

Детальніше >>
 
В закладі відбулася зустріч студентів спеціальності «Психологія» із представницею Відділу у справах неповнолітніх Вінницького міського виконавчого комітету Вінницької міської ради, начальником відділу превентивної роботи Марценюк Л.Є.

Детальніше >>