Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія загальноосвітніх, суспільно-гуманітарних та інформаційних дисциплін

Жмурко Іванна Леонідівна

Голова циклової комісії,
викладач, спеціаліст І категорії


У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки. З 2008 по 2014 рік працювала у Вінницькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №8 на посаді вчителя математики та основ економіки. З 2014 року працює у ВСП ВФКЕП ЗУНУ. Сфера наукових інтересів:активізація пізнавальної діяльності студентів, використовуючи різні форми та методи навчальної діяльності.


Мазур Віталій Григорович

Викладач,
спеціаліст першої категорії


Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю „Фінанси”, магістратуру Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю „Економіка підприємства”, аспірантуру кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій органами влади на регіональному рівні.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Доцент,
кандидат географічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


Закінчила ВДПУ ім. М.Коцюбинського, у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, спеціаліст в галузях регіональної економіки, екологічної економіки та економіки соціальної сфери, економічної та соціальної географії, геополітики. Співавтор навчального посібника та підручника «Регіональна економіка» з Грифом МОН України. Коло наукових інтересів: регіональна економіка, геополітика, економіка АПК.


Шевчук Ольга Петрівна

Викладач,
спеціаліст другої категорії


У 2016 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії. З вересня 2016 року працює викладачем кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Сфера наукових інтересів: ріст, розвиток та продуктивність рослин томатів за дії інгібіторів росту.


Постоловська Олена Петрівна

Викладач,
спеціаліст другої категорії


У 2010 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (англійська)». У 2016 році закінчила ТНЕУ за кваліфікацією «Магістр з управління фінансово-економічною безпекою». З вересня 2017 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Сфера наукових інтересів:особливості функціонування вказівних та питальних займенників у сучасній англійській мові.


Забродіна Лілія Олександрівна

Викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії


У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова й література». З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладачем української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та занесені до каталогу кращих робіт. Коло професійних інтересів: підвищення рівня грамотності студентів нового набору, застосування інноваційних технологій при викладанні мови.


Капура Ольга Миколаївна

Викладач,
кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2007р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Філологія». У 2011р. вступила в аспірантуру за спеціальністю українська література. У 2016р. захистила кандидатську на тему: «Фольклоризм у творчості М.Старицького (на матеріалі лірики та драматургії)». З вересня 2016 працює викладачем української мови та англійської мови. Під час роботи було опубліковано більше, ніж 20 наукових праць у ВАКівських виданнях.


Сорока Юлія Олександрівна

Викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. Працювала на посаді методиста у Вінницькому професійному училищі Департаменту поліції охорони. Є співробітником ОКХ, ОПП, ЗД галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки «Правознавство», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Коло наукових інтересів: «Засоби зацікавлення студентів на навчальному занятті».


Гаврилюк Олександр Анатолійович

Викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 1994 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури. З вересня 1996 року по червень 2015 року працював на посаді викладача, згодом керівником фізичного виховання, з липня 2015 року заступником директора з адміністративно-господарської роботи Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.В 2017 році закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент та управлінська діяльність» та здобув кваліфікацію спеціаліста з менеджменту, менеджера підприємств,установ, організацій та їх підрозділів. З вересня 2018 року працює викладачем фізичної культури та Захисту Вітчизни. Коло наукових інтересів: здоровий спосіб життя, гармонійній розвиток студентів.


Городенська Іванна Володимирівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2011 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова». З вересня 2011р. до березня 2014р. працювала в Безименській НВК: школа-сад на посаді вчителя. З вересня 2018 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки і підприємництва, (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло наукових інтересів: використання інноваційних методів під час вивчення літератури.


Скороходова Ірина Анатоліївна

Викладач,
спеціаліст


У 2005 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» та здобула кваліфікацію інженера – програміста. З вересня 2019 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Сфера наукових інтересів: використання набутих інформаційних знань у майбутній професії.


Горлач Наталія Русланівна

Викладач, практичний психолог,
спеціаліст першої категорії


У 1998 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська філологія», здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури. У 2004 році здобула другу Вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», та здобула кваліфікацію практичного психолога. З 2017 року працює в Вінницькому коледжі економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ») на посаді практичного психолога, викладає наступні дисципліни: соціологія та психологія, соціологія правосвідомості, судова риторика та техніка дебатів, ораторське мистецтво. Сфера наукових інтересів: напрями арт-терапії.


Гладка Ольга Борисівна

Викладач,
спеціаліст


У 2004 році закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівник дитячого (хорового) колективу. У 2010 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. З вересня 2019 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло наукових інтересів: Українська та зарубіжна (англомовна) література ХХ століття, антична література і культура.


Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін циклу суспільно-гуманітарної підготовки та інформаційних технологій для усіх спеціальностей коледжу.

Основними напрямами роботи циклової комісії є: впровадження новітніх технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів; вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу; активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей; робота з обдарованою молоддю, розвиток їхнього інтелекту та світогляду; забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

Викладачі циклової комісії допомагають студентам – першокурсникам (учорашнім школярам) адаптуватися до нових умов навчання, а саме: самостійно навчатися, конспектувати лекції, готуватися до практичних та семінарських занять, працювати з першоджерелами, з великими масивами інформації, довідниками тощо. Так, студенти - першокурсники долучаються до роботи у предметних гуртках (математичний та астрономічний). Основним завданням викладачів циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок студентів, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості.

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Біологія і екологія
 • Вища математика
 • Всесвітня історія
 • Географія
 • Екологічна безпека
 • Зарубіжна література
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформатика
 • Історія України
 • Культурологія
 • Математика
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Основи філософських знань
 • Політологія
 • Правознавство
 • Соціологія та психологія
 • Українська література
 • Українська мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Фізичне виховання
 • Хімія

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Увага конференція 2022!

Запрошуємо до участі

Детальніше >>
 
Увага! Вступ 2022
Детальніше >>
 
До уваги учнів 9-х класів!

Відокремлений структурний підрозділ

Детальніше >>
 
Вітаємо ректора університету!

Ректор Західноукраїнського національного

Детальніше >>
 
Вітаємо з днем народження!

Викладачі, співробітники та студенти

Детальніше >>
 
Святковий концерт

8 жовтня правознавці відзначають

Детальніше >>