Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформатики

Жмурко Іванна Леонідівна

Голова циклової комісії,
викладач, спеціаліст І категорії


У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки. З 2008 по 2014 рік працювала у Вінницькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №8 на посаді вчителя математики та основ економіки. З 2014 року працює у ВКЕП ТНЕУ. Сфера наукових інтересів: активізація пізнавальної діяльності студентів, використовуючи різні форми та методи навчальної діяльності.


Колесник Олександр Володимирович

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2011 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології та права. З вересня 2012 р. навчається в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правознавство, класифікація «юрист». У 2013 року під час чергової атестації присвоєно кваліфікаційне звання «вчитель першої категорії». Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Відносини радянської влади з православною церквою на Східному Поділлі у міжвоєнний період (1921 – 1941 рр.)» Має понад 10 наукових публікацій та виступів на обласних та державних конференціях. Переможець конкурсу поетів – початківців «Зелене гроно», у 2005 р. році був занесений до міської книги пошани «Золотий фонд інтелектуальної та духовної еліти м. Вінниці».


Мазур Віталій Григорович

Викладач,
спеціаліст першої категорії


Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю „Фінаси”, магістратуру Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю „Економіка підприємства”, аспірантуру кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Автор більше 40 наукових та навчально–методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій органами влади на регіональному рівні.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Доцент,
кандидат географічних наук, спеціаліст вищої категорії


Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, спеціаліст в галузях регіональної економіки, екологічної економіки та економіки соціальної сфери, економічної та соціальної географії, геополітики. Співавтор навчального посібника та підручника «Регіональна економіка» з Грифом МОН України. Коло наукових інтересів – регіональна економіка, геополітика, економіка АПК.


Шевчук Ольга Петрівна

Викладач
.


У 2016 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії. З вересня 2016 року працює викладачем кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики ВКЕП ТНЕУ. Сфера наукових інтересів: ріст, розвиток та продуктивність рослин томатів за дії інгібіторів росту.


Демчан Наталія Олександрівна

Викладач
.


Закінчила у 2015 році Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж та здобула ступінь бакалавра за напрямком підготовки «Початкова освіта», здобула кваліфікація вчителя початкової школи. У 2016 закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію «Фахівець з фізичної реабілітації. Вчитель фізичної культури та основ здоров'я». Також закінчила у 2016 році Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію «Вчитель фізичної культури». Сфера наукових інтересів: активний розвиток програми "Cross fit".


Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформатики забезпечує викладання дисциплін циклу природничо-математичної підготовки та інформаційних технологій для усіх спеціальностей коледжу.

Навчальна робота організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.

Основними напрямами роботи циклової комісії є: впровадження новітніх технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів; вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу; активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей; робота з обдарованою молоддю, розвиток їхнього інтелекту та світогляду; забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

Викладачі циклової комісії допомагають студентам першокурсникам, вчорашнім школярам, адаптуватися до нових умов навчання, а саме: самостійно навчатися, конспектувати лекції, готуватися до практичних та семінарських занять, працювати з першоджерелами, з великими масивами інформації, довідниками тощо. Так, студенти першокурсники залучаються до роботи в предметних гуртках (математичний та астрономічний). Основним завданням викладачів циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок студентів, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості.

 • Математика
 • Вища математика
 • Фізика
 • Астрономія
 • Хімія
 • Біологія
 • Географія
 • Інформатика
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці
 • Захист Вітчизни
 • Фізична культура

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
ВІЛ СНІД чума 21 століття

1.12.2017 у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ відбулась акція

Детальніше >>
 
Всеукраїнський конкурс з питань покращення роботи прокуратури

27 листопада 2017 року в прокуратурі

Детальніше >>
 
Новорічний дідух у стінах ВННІЕ ТНЕУ

Незмінним українським символом Різдвяних свят

Детальніше >>
 
Увага! Запрошуємо на день відкритих дверей.

25 листопада 2017 року (субота)

Детальніше >>
 
Українські побутові танці

Побутові танці беруть свій початок

Детальніше >>
 
Акція "Міняю цигарку на цукерку"

Міжнародний день відмови від паління

Детальніше >>