Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія загальноосвітніх, суспільно-гуманітарних та інформаційних дисциплін

Жмурко Іванна Леонідівна

Голова циклової комісії,
викладач, спеціаліст І категорії


У 2008 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки. З 2008 по 2014 рік працювала у Вінницькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №8 на посаді вчителя математики та основ економіки. З 2014 року працює у ВКЕП ТНЕУ. Сфера наукових інтересів: активізація пізнавальної діяльності студентів використовуючи різні форми та методи навчальної діяльності.


Мазур Віталій Григорович

Викладач,
спеціаліст першої категорії


Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінаси», магістратуру Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства», аспірантуру кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Науковий доробок: 40 наукових та навчально– методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій органами влади на регіональному рівні.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Доцент,
кандидат географічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Науковий доробок: автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, спеціаліст в галузях регіональної економіки, екологічної економіки та економіки соціальної сфери, економічної та соціальної географії, геополітики. Співавтор навчального посібника та підручника «Регіональна економіка» з Грифом МОН України. Коло наукових інтересів: регіональна економіка, геополітика, економіка АПК.


Шевчук Ольга Петрівна

Викладач,
спеціаліст


У 2016 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії. З вересня 2016 року працювала викладачем циклової комісії природничо-математичних дисциплін та інформатики ВКЕП ТНЕУ. Коло наукових інтересів: ріст, розвиток та продуктивність рослин томатів за дії інгібіторів росту.


Бубліков Олександр Володимирович

Викладач,
спеціаліст


У 2015 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «професійна освіта», здобув кваліфікацію інженера-програміста, викладача дисциплін в галузі комп’ютерних технологій. З 2017 року працює у ВКЕП ТНЕУ. Сфера наукових інтересів: інформаційна безпека в галузі комп’ютерних технологій.


Постоловська Олена Петрівна

Викладач,
спеціаліст


У 2010 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література ( англійська).» У 2016 році закінчила ТНЕУ за кваліфікацією «Магістр з управління фінансово-економічною безпекою». З вересня 2017 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки і підприємництва. Сфера наукових інтересів: особливості функціонування вказівних та питальних займенників у сучасній англійській мові.


Забродіна Лілія Олександрівна

Викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії


У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова та література». З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладача української мови та літератури. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та занесені до каталогу кращих робіт. Коло наукових інтересів: підвищення рівня грамотності студентів нового набору, застосування інноваційних технологій при викладанні мови.


Бажура Анна Вікторівна

Викладач,
спеціаліст


2014 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Філологія». З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Коло інтересів: розвиток літератури XXI ст.


Капура Ольга Миколаївна

Викладач,
кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2007р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Філологія». У 2011р. вступила в аспірантуру за спеціальністю українська література. У 2016р. захистила кандидатську на тему «Фольклоризм у творчості М.Старицького (на матеріалі лірики та драматургії)». З вересня 2016 працює викладачем української мови та англійської мови. Коло наукових інтересів: фолькльоризм в літературі.


Самойлюк Ігор Леонідович

Викладач,
спеціаліст


У 2016 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію вчитель фізичного виховання. З вересня 2017 року працює викладачем циклової комісії загальноосвітніх, суспільно-гуманітарних та інформаційних дисциплін ВКЕП ТНЕУ. Коло інтересів: удосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання.


Сорока Юлія Олександрівна

Викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. Працювала на посаді методиста навчально-методичного відділення у Вінницькому вищому професійному училищі ДДСД при МВС України. Коло наукових інтересів: засоби зацікавлення студентів на навчальному занятті.


Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін циклу суспільно-гуманітарної підготовки та інформаційних технологій для усіх спеціальностей коледжу.

Основними напрямами роботи циклової комісії є: впровадження новітніх технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів; вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу; активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчих здібностей; робота з обдарованою молоддю, розвиток їхнього інтелекту та світогляду; забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

Викладачі циклової комісії допомагають студентам першокурсникам, вчорашнім школярам, адаптуватися до нових умов навчання, а саме: самостійно навчатися, конспектувати лекції, готуватися до практичних та семінарських занять, працювати з першоджерелами, з великими масивами інформації, довідниками тощо. Так, студенти першокурсники залучаються до роботи в предметних гуртках (математичний та астрономічний). Основним завданням викладачів циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок студентів, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості.

 • Астрономія
 • Біологія
 • Вища математика
 • Всесвітня історія
 • Географія
 • Екологія
 • Зарубіжна література
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформатика
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Інформаційні системи і технології в юриспруденції
 • Історія України
 • Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 • Культурологія
 • Людина і світ
 • Математика
 • Ораторське мистецтво
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Основи правознавство
 • Основи філософських знань
 • Охорона праці
 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціологія і психологія
 • Українознавство
 • Українська література
 • Українська мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Хімія

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
УВАГА!
День Відкритих Дверей у ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ перенесено на 4 березня (неділя).
 
Всеукраїнська науково-практична конференція 2018

Шановні науковці, викладачі вищих навчальних закладів,

Детальніше >>
 
Запрошуємо на День відкритих дверей!

4 березня 2018 року (неділя)

Детальніше >>
 
УВАГА! БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ!

На базі Вінницького коледжу економіки та підприємництва

Детальніше >>
 
З НОВИМ 2018 РОКОМ!

Шановні викладачі та студенти!

Прийміть найщиріші вітання з Новим

Детальніше >>
 
ВІЛ СНІД чума 21 століття

1.12.2017 у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ відбулась акція

Детальніше >>