Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія правових дисциплін

Колесник Олександр Володимирович

Голова циклової комісії, викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 2011 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Інститут історії, етнології та права. З вересня 2012 р. навчався в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правознавство, класифікація ”юрист”. Працює над кандидатською дисертацією на тему: ”Відносини радянської влади з православною церквою на Східному Поділлі у міжвоєнний період (1921 – 1941 рр.)”. Має понад 15 наукових публікацій та виступів на обласних та державних конференціях.


Добіжа Василь Валерійович

Доцент, кандидат політичних наук,
викладач, спеціаліст вищої категорії


Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського та аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Дисертацію на тему: «Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні» захистив в червні 2008 року. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: політичні та юридичні дисципліни.


Прилипко Руслан Дмитрович

Кандидат історичних наук,
викладач, спеціаліст


Закінчив у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Історія». У 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю «Історія України» на тему: «Соціальний захист робітників та службовців в 22рр. ХХ ст.». Науковий доробок 20 фахових статей. Коло наукових інтересів: історичні дисципліни.


Світлак Ірина Іванівна

Доцент, кандидат юридичних наук,
викладач, спеціаліст вищої категорії


У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю ”Російська мова і література” і отримала кваліфікацію ”Учитель російської мови і літератури”. У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю ”Правознавство”. З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету ”Україна” на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора, проректора з навчально-виховної роботи. Кандидат юридичних наук з 2006 року. За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та за вагомий внесок в освітню галузь багаторазово нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких три монографії, один навчальний посібник з грифом МОН України.


Вдовиченко Тетяна Володимирівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності ”Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”. У 2012 році закінчила факультет права та суспільних відносин ВНЗ ”Відкритий міжнародний університет розвитку людини ”Україна”, отримала кваліфікацію юриста. Опубліковано 17 наукових праць (9 статей у фахових виданнях ВАК, 3 статті за матеріалами конференцій Вінницького інституту Університету ”Україна”. З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло професійних інтересів: розвитку національної сучасної юридичної освіти із застосуванням кейс-методів на практичних заняттях з юридичних дисциплін.


Райковський Євген Юрійович

Викладач,
спеціаліст


У 2007 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут історії етнології і права. У 2013 році закінчив аспірантуру Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю історія науки і техніки. Автор 10 наукових статей. Сфери наукових інтересів історичні та юридичні науки. З вересня 2016 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»).


Очеретяний Володимир Васильович

Доцент,
кандидат історичних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


Освіта вища педагогічна та юридична. У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю ”Історія”, отримавши кваліфікацію вчителя історії та правознавства. У 2008 році в спеціалізованій вченій раді ДНЗ Запорізького національного університету захистив дисертацію за спеціальністю історія України. Тема дисертації: ”Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868-1945 рр.)”. У 2016 році МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий доробок: автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: історичні та юридичні дисципліни.


Грицуляк Тарас Петрович

Викладач,
спеціаліст


Освіта вища юридична. У 2003 році закінчив Одеську національну юридичну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю ”Правознавство” та здобув кваліфікацію магістра права.Адвокат Національної асоціації адвокатів України у Вінницькій області.


Сучасне суспільство потребує таких фахівців в галузі права, які б забезпечували виконання наглядової та організаційної функцій. Саме фахівці-юристи з освітньо-кваліфікаційним рівнем ”молодший спеціаліст” здійснюють таку важливу діяльність, яка спрямована на розробку пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установ, підприємств, організацій, впровадження у професійну діяльність науково-технічних досягнень, складання інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів, а також іншу діяльність, яка слугує першою необхідною ланкою для виконання важливих завдань юриспруденції.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні передбачається пошук оптимальних шляхів підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які здатні застосовувати в реальних виробничих умовах сучасні юридичні знання. Практично сьогодні в державі існує цілий комплекс проблем, які не можуть бути успішно розв’язані без участі фахівця-юриста.

Циклова комісія правових та психологічних дисциплін забезпечує виконання державних вимог до системи освіти та навчальних програм з дисциплін, що закріплені за нею; здійснює методичне, кадрове, інформаційне, наукове забезпечення навчально-виховного процесу. Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем викладачів.

Після закінчення коледжу випускники, одержавши якісну професійну підготовку матимуть можливість продовжити навчання щодо одержання повної вищої освіти в Західноукраїнському національному університеті.

Фаховий молодший бакалавр з права, молодший спеціаліст з права призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, в державних установах, в податкових, митних, страхових та інших бюджетних організаціях. Фахівці цих рівнів підготовлені до проведення розслідувань та забезпечення безпеки, діяльності у сфері охорони громадського порядку, у сфері юстиції та правосуддя. Наші випускники можуть займатися адвокатською, нотаріальною та іншими видами юридичної діяльності.

З 2017 року здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня ”бакалавр” галузі знань 08 ”Право”.

Бакалавр з права може обіймати такі первинні посади в юридичній сфері: виконавця, консультанта, керуючого справами виконавчого комітету, відповідального секретаря судової колегії, судового засідання, помічника судді, нотаріуса, адвоката, секретаря суду та інше.

 • Аграрне право
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Виконання цивільно-правового зобов’язання
 • Виробнича практика
 • Господарське право
 • Державне будівництво і самоврядування України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Екологічне право
 • Історія держави і права України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конституційне та муніципальне право України
 • Кримінальне право
 • Кримінальне право (загальна частина)
 • Кримінальне право (особлива частина)
 • Кримінальний процес
 • Міжнародне приватне право
 • Навчальна практика спеціальності «Право»
 • Навчальна практика спеціальності «Психологія»
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Ораторське мистецтво
 • Податкове право
 • Право інтелектуальної власності
 • Право природокористування
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Сімейне право
 • Соціологія правосвідомості
 • Судочинство в господарських судах
 • Теорія держави і права
 • Технології (юридична деонтологія)
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Цивільне право (загальна частина)
 • Цивільне право (особлива частина)
 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільний процес
 • Ораторське мистецтво
 • Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 • Сімейне право
 • Земельне право
 • Господарський процес
 • Кримінологія
 • Криміналістика, судова медицина та психіатрія
 • Логіка

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Увага конференція 2022!

Запрошуємо до участі

Детальніше >>
 
Увага! Вступ 2022
Детальніше >>
 
До уваги учнів 9-х класів!

Відокремлений структурний підрозділ

Детальніше >>
 
Вітаємо ректора університету!

Ректор Західноукраїнського національного

Детальніше >>
 
Вітаємо з днем народження!

Викладачі, співробітники та студенти

Детальніше >>
 
Святковий концерт

8 жовтня правознавці відзначають

Детальніше >>