Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія правових та психологічних дисциплін

Вдовиченко Тетяна Володимирівна

Голова циклової комісії, викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності ”Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”. У 2012 році закінчила факультет права та суспільних відносин ВНЗ ”Відкритий міжнародний університет розвитку людини ”Україна”, отримала кваліфікацію юриста. З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Опубліковано 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Коло професійних інтересів: розвитку національної сучасної юридичної освіти із застосуванням кейс-методів на практичних заняттях з юридичних дисциплін.


Світлак Ірина Іванівна

Викладач, доктор юридичних наук, професор,
спеціаліст вищої категорії


У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю ”Російська мова і література” і отримала кваліфікацію ”Учитель російської мови і літератури”. У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю ”Правознавство”. З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету ”Україна” на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора, проректора з навчально-виховної роботи. Кандидат юридичних наук з 2006 року. За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та за вагомий внесок в освітню галузь багаторазово нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких три монографії, один навчальний посібник з грифом МОН України.


Очеретяний Володимир Васильович

Викладач, кандидат історичних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії


Освіта вища педагогічна та юридична. У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю ”Історія”, отримавши кваліфікацію вчителя історії і правознавства. У 2008 році в спеціалізованій вченій раді ДНЗ Запорізького національного університету захистив дисертацію за спеціальністю «Історія України». Тема дисертації: ”Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868-1945 рр.)”. У 2016 році МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий доробок: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: історичні та юридичні дисципліни.


Колесник Олександр Володимирович

Викладач,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист


У 2011 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Інститут історії, етнології та права. З вересня 2012 р. навчався в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правознавство, класифікація ”спеціаліст-юрист”. Працює над кандидатською дисертацією на тему: ”Відносини радянської влади із православною церквою на Східному Поділлі у міжвоєнний період (1921 – 1941 рр.)”. Має понад 12 фахових наукових публікацій та 52 наукових доповідей та участі на обласних та державних, міжнародних конференціях, 1 монографія.


Добіжа Василь Валерійович

Викладач, кандидат політичних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії


Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського та аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Дисертацію на тему: «Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні» захистив в червні 2008 року. Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: політичні та юридичні дисципліни.


Прилипко Руслан Дмитрович

Викладач, кандидат історичних наук,
спеціаліст вищої категорії


Закінчив у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю «Історія України» на тему: «Соціальний захист робітників і службовців УСРР у 20-х рр. ХХ ст.». Науковий доробок 20 фахових статей. Коло наукових інтересів: історичні дисципліни.


Носальський Ігор Чеславович

Викладач,
спеціаліст вищої категорії


Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ в 2008 році, здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство». В 2009 році здобув освітній ступень «магістр» за спеціальністю «Правознавство». У 2021 році закінчив Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут за спеціальність «Психологія», здобуваючи освітній ступень «магістр». Коло інтересів: юриспруденція в сфері трудових правовідносин.


Горлач Наталія Русланівна

Викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 1998 році закінчила Київський університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури. У 2004 році здобула другу Вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», та здобула кваліфікацію практичного психолога. З 2017 року працює в Вінницькому коледжі економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ») на посаді практичного психолога, викладає наступні дисципліни: соціологія та психологія, соціологія правосвідомості, гендерна психологія, конфліктологія, теорія та історія психології, вікова та педагогічна психологія. Сфера наукових інтересів: напрями арт-терапії.


Ковальова Марта Олександрівна

Викладач, спеціаліст


У 2006 році отримала повну вищу освіту у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.  У 2015 році закінчила Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету ім. Івана Франка. Присвоєно кваліфікацію Психолог. Викладач.  З січня 2023 року працює викладачем ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ».  Автор навчально-методичних праць, серед яких навчально- методичний посібник «Сила дихання: психологічні засоби відновлення», реалізовано разом з Уесліанським університететом (США) в Програмі ООН із відновлення та розбудови миру.  Двічі стипендіатка міжнародної адлеріанської програми ICASSI. Професійні інтереси: Дослідження впливу відчуття приналежності (Das Gemeinschaftsgefühl) на психічне здоров'я.


Фахівець з права повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; надавати кваліфіковані консультації. Готуємо фахових молодших бакалаврів з права - фахівців, які здобувають фундаментальні та спеціальні правові знання та покликані кваліфіковано використовувати фахові знання для надання правової допомоги населенню, правової консультації, розв’язання різних конфліктних ситуацій у правовому полі та здійснення захисту прав і законних інтересів громадян.

Спеціальність «Психологія» – актуальний та затребуваний напрям професійної підготовки фахівців. Професія психолога сьогодні є найбільш популярною. Це зумовлено, зокрема, загостренням міжнародних відносин, військовими конфліктами, економічною кризою в нашій країні, відповідно – збільшенням і перманентністю стресових ситуацій, послабленням психологічної стійкості населення. Працівник психологічної сфери має володіти ґрунтовними професійними знаннями, бути ерудованим і комунікабельним, постійно підвищувати свою кваліфікацію, демонструвати високу культуру надання психологічних послуг, адже основний інструмент роботи психолога – це його особистість.

Циклова комісія правових та психологічних дисциплін забезпечує виконання державних вимог до системи освіти та навчальних програм з дисциплін, що закріплені за нею; здійснює методичне, кадрове, інформаційне, наукове забезпечення освітнього процесу. Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем викладачів.

Після закінчення коледжу випускники, одержавши якісну професійну підготовку, матимуть можливість продовжити навчання щодо одержання повної вищої освіти в Західноукраїнському національному університеті.

 • Аграрне право
 • Адміністративне право
 • Виробнича практика
 • Вступ до спеціальності (психологія)
 • Гендерна психологія
 • Господарське право
 • Державне будівництво і самоврядування України
 • Диференційна психологія
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Екологічне право
 • Загальна психологія
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Історія держави і права України
 • Комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Конфліктологія
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Культура психології
 • Міжнародне приватне право
 • Навчальна практика
 • Ораторське мистецтво
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Основи наукових досліджень
 • Психологія праці
 • Психологія професійної діяльності
 • Психологія сім’ї
 • Психологія спілкування
 • Психологія управління
 • Психосоматика
 • Психосоматика
 • Психофізіологія
 • Риторика
 • Соціальна психологія
 • Соціально-психологічний практикум
 • Соціологія правосвідомості
 • Судочинство в господарських судах
 • Сучасні напрями психології
 • Теорія держави і права
 • Теорія та історія психології
 • Технології (юридична деонтологія)
 • Технології спілкування
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільний процес

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
30.05 студенти та викладач Колесник Олександр Володимирович відвідали Староприлуцьку спеціальну школу, де мали змогу поспілкуватися з дітками, подарувати різні іграшки, канцелярію та одяг.

Детальніше >>
 
Проведено заняття – тренінг зі студентами 3-го та 1 - го курсу в рамках дисципліни «Конституційне право України» спеціальності «Право» ВСП “ВФКЕП” та ВННІЕ Західноукраїнського національного університету.

Детальніше >>
 
23 травня 2024 року в рамках методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін закладів фахової передвищої освіти було проведено обласну олімпіаду з історії України.

Детальніше >>
 
Екологічний день

Екологічний день.

Детальніше >>
 
Писанка і крашанка

Писанка і крашанка

Детальніше >>
 
Всеукраїнська науково-практична конференція-2024

Вінницьким навчально-науковим інститутом економіки

Детальніше >>