Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін

Добіжа Надія Вікторівна

Голова циклової комісії,
викладач, спеціаліст І категорії


У 2009 році закінчила ВДПУ імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти. Мова та література (німецька, англійська)». Аспірант кафедри педагогіки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. З 2013 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Автор понад 30 наукових праць.


Добіжа Василь Валерійович

Доцент,
кандидат політичних наук, спеціаліст вищої категорії


Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського та аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Дисертацію на тему «Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні» захистив в червні 2008 року. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: політичні та юридичні дисципліни.


Зарішняк Інна Миколаївна

Доцент,
кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 1991 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського та здобула кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури» за спеціальністю «Російська мова і література». У 2000 році закінчила аспірантуру за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» та працювала в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова. У 2003 році здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Працює над проблемою дидактичної емоційної взаємодії між викладачем і студентами. Автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць.


Забродіна Лілія Олександрівна

Викладач-методист,
спеціаліст вищої категорії


У 1997р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова та література». З 01.09.1997р. по 20.08.2014р. працювала на посаді завідувачки навчально-методичним кабінетом в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету, викладача української мови та літератури. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Має власні методичні розробки, які пройшли апробацію в інших навчальних закладах та занесені до каталогу кращих робіт. Коло професійних інтересів: підвищення рівня грамотності студентів нового набору, застосування інноваційних технологій при викладанні мови.


Вовк Ангеліна Василівна

Викладач,
.


У 2009 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Діловод». У 2013 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю «Правознавство». З 2005 по 2014 рік працювала в Вінницькому кооперативному коледжі економіки і права. З 2014 року працює викладачем юридичних дисциплін у ВКЕП ТНЕУ.


Світлак Ірина Іванівна

Доцент,
кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої категорії


У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» і отримала кваліфікацію «Учитель російської мови і літератури». У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Правознавство». З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету «Україна» на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора, проректора з навчально-виховної роботи. Кандидат юридичних наук з 2006 року. За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та за вагомий внесок в освітню галузь багаторазово нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких три монографії, один навчальний посібник з грифом МОН України.


Поджаренко Катерина Євгенівна

Доцент,
кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої категорії


Освіта вища юридична. У 2002 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». У 2010 році в спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю: 12.00.09 - кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза та оперативно-розшукова діяльність захистила кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики.


Діденко Наталія Олександрівна

Викладач,
.


У 2014 році закінчила магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою. З вересня 2014 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Автор понад 10 наукових праць.


Вдовиченко Тетяна Володимирівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики». У 2012 році закінчила факультет права та суспільних відносин ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримала кваліфікацію юриста. Опубліковано 9 наукових праць (6 статей у фахових виданнях ВАК, 3 статті за матеріалами конференцій Вінницького інституту Університету «Україна». З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.


Колесник Олександр Володимирович

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2011 р. закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології та права. З вересня 2012 р. навчався в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правознавство, класифікація «юрист». Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Відносини радянської влади з православною церквою на Східному Поділлі у міжвоєнний період (1921 – 1941 рр.)» Має понад 15 наукових публікацій та виступів на обласних та державних конференціях. Переможець конкурсу поетів – початківців «Зеленегроно», за що у 2005 р. році був занесений до міської книги пошани «Золотий фонд інтелектуальної та духовної еліти м. Вінниці».


Бажура Анна Вікторівна

Викладач
.


У 2014 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Філологія». З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.


Капура Ольга Миколаївна

Викладач,
кандидат філологічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2007р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Філологія». У 2011р. вступила в аспірантуру за спеціальністю українська література. У 2016р. захистила кандидатську на тему «Фольклоризм у творчості М.Старицького (на матеріалі лірики та драматургії)». З вересня 2016 працює викладачем української мови та англійської мови.


Райковський Євген Юрійович

Викладач,
.


У 2007 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут історії етнології і права. У 2013 році закінчив аспірантуру Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю історія науки і техніки. Автор 10 наукових статей. Сфери наукових інтересів історичні та юридичні науки. З вересня 2016 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки і підприємництва.


Сучасне суспільство потребує таких фахівців в галузі права, які б забезпечували виконання наглядової та організаційної функцій. Саме фахівці-юристи з освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” здійснюють таку важливу діяльність, яка спрямована на розробку пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установ, підприємств, організацій, впровадження у професійну діяльність науково-технічних досягнень, складання інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів, а також іншу діяльність, яка слугує першою необхідною ланкою для виконання важливих завдань юриспруденції.

Національною доктриною розвитку освіти в Україні передбачається пошук оптимальних шляхів підготовки спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, які здатні застосовувати в реальних виробничих умовах сучасні юридичні знання. Практично сьогодні в державі існує цілий комплекс проблем, які не можуть бути успішно розв’язані без участі фахівця-юриста.

Циклова комісія забезпечує виконання державних вимог до системи освіти та навчальних програм з дисциплін, що закріплені за нею; здійснює методичне, кадрове, інформаційне, наукове забезпечення навчально-виховного процесу. Теоретична та практична підготовка фахівців забезпечується високим професійним рівнем викладачів.

Після закінчення коледжу випускники, одержавши якісну професійну підготовку матимуть змогу продовжити навчання для одержання повної вищої освіти у ТНЕУ.

Молодший спеціаліст з права призначений для роботи на підприємствах усіх форм власності, в державних установах, в податкових, митних, страхових та інших бюджетних організаціях. Фахівець цього рівня підготовлений до проведення розслідувань та забезпечення безпеки, діяльності у сфері охорони громадського порядку, у сфері юстиції та правосуддя. Може займатися адвокатською, нотаріальною та іншими видами юридичної діяльності.

 • Конституційне право України
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Українська мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська література
 • Правознавство
 • Трудове право
 • Державне будівництво та самоврядування України
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права України
 • Історія України, всесвітня історія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Людина і світ
 • Світова література
 • Іноземна мова
 • Основи філософських знань
 • Культурологія
 • Психологія і педагогіка

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
ВІЛ СНІД чума 21 століття

1.12.2017 у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ відбулась акція

Детальніше >>
 
Всеукраїнський конкурс з питань покращення роботи прокуратури

27 листопада 2017 року в прокуратурі

Детальніше >>
 
Новорічний дідух у стінах ВННІЕ ТНЕУ

Незмінним українським символом Різдвяних свят

Детальніше >>
 
Увага! Запрошуємо на день відкритих дверей.

25 листопада 2017 року (субота)

Детальніше >>
 
Українські побутові танці

Побутові танці беруть свій початок

Детальніше >>
 
Акція "Міняю цигарку на цукерку"

Міжнародний день відмови від паління

Детальніше >>