Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Відділ виховної роботи

Горлач Наталія Русланівна

Практичний психолог, спеціаліст першої категорії


У 1998 році закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка, здобула спеціальність: «філолог, викладач української мови та літератури». У 2004 році закінчила Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, здобула спеціальність 7.010107 «Практична психологія». З вересня 1998 року по жовтень 2010 року працювала у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16. У ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» працювала з жовтня 2010 по грудень 2016 року. З 2009 р. є тренером – фасилітатором. На базі закладу «ЦПТО торгівлі та харчових технологій» впровадила Програму «Медіація однолітків». З 2012 року є обласним тренером Програми «Дорослішай на здоров’я». З метою підвищення кваліфікаційного рівня у 2013 р. пройшла тренінг за Програмою “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний - рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, у 2014 – навчально-практичний семінар «Розвиток життєвих навичок та соціальна і психологічна адаптація дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування», систематично застосовує набуті знання та уміння у роботі з учнями. З лютого 2017 року працює практичним психологом в Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ.


Мета виховної роботи ВІЕ ТНЕУ - розвиток позанавчальної діяльності та виховання студентської молоді є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина української держави, розвиненої духовної, матеріальної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культур.

Завдання виховної роботи ВІЕ ТНЕУ

 • Формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави;
 • Виховання правової культури, поваги до державної символіки, знання та дотримання Законів України;
 • Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, культури та історії рідного народу;
 • Формування мовної культури, оволодіння і спілкування українсько мовою;
  Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
 • Культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки;
 • Формування творчої особистості та виховання почуттів цивілізованого господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка студентів до життя в умовах ринкових відносин;
 • Забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;
 • Вироблення екологічної культури людини;
 • Створення та підтримка традицій інституту;
 • Формування в управлінні позанавчальної діяльності та виховання інституту мікроклімату тепла і довіри, доброзичливості та взаєморозуміння, співробітництва та взаємодопомоги, прагнення до створення внутрішньої єдності усіх членів колективу і взаємної підтримки один одного.

Згідно Концепції виховної роботи ВІЕ ТНЕУ вся робота здійснюється за такими напрямками:

 • Національно-патріотичне виховання
 • Морально-правове виховання;
 • Художньо естетичне виховання;
 • Фізичне виховання;
 • Екологічне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • Зв’язки з громадськістю;
 • Сімейно-родинне виховання;
 • Соціально - побутове.
Відділ розташований на 3-му поверсі, кабінет № 314.