Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін

Дончак Леся Григорівна

Голова циклової комісії,
викладач, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2007 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі економіки промисловості і організації виробництва ВНТУ у 2010 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств» захистила у 2011 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2017 року голова циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві монографії. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.


Добіжа Наталія Володимирівна

Доцент,
кандидат економічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів Вінницького інституту економіки ТНЕУ у 2004 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств» захистила у 2011 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2012 року доцент кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З вересня 2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, а з жовтня 2014 року директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких одна монографія. Коло наукових інтересів: економіка сільського господарства і АПК, страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок, соціальне страхування.


Лозінська Катерина Василівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2010 р. закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримала кваліфікацію «магістр». З 2010 по 2013 рік працювала на посаді викладача циклової комісії фундаментально-економічних дисциплін у Вінницькому кооперативному інституті. Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Управління лізинговими відносинами сільськогосподарських підприємств». З вересня 2013 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в сфері АПК.


Циганчук Вадим Анатолійович

Викладач,
спеціаліст другої категорії


У 2014 році закінчив магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» і отримав кваліфікацію «магістр». З вересня 2014 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості розвитку обліку і аудиту торгівельних підприємств.


Семчук Інна Василівна

Викладач,
кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). З вересня 2016 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Cпівавтор навчального посібника «Звітність підприємств» та підручника «Бухгалтерський фінансовий облік». Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні.


Руденко Вікторія Василівна

Викладач,
кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. З вересня 2017 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 130 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники. Коло наукових інтересів: розвиток корпоративних фінансів у сучасних умовах.


Волощук Руслан Євгенійович

Викладач,
кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчив Одеський державний економічний університет та отримав диплом магістра за спеціальністю «Фінанси». З 2000 р. по 2006 р. займався підприємницькою діяльністю. З 2006 р. по 2008 р. працював в Державній податковій інспекції у м. Вінниці. З 2009 р. працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. З вересня 2017 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 30 науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: адміністрування податків в Україні.


Гриник Олена Ігорівна

Викладач,
спеціаліст другої категорії


У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою «Облік і аудит в промисловості". З 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 2015 року є здобувачем кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З вересня 2015 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.


Чорна Зоя Федорівна

Викладач,
спеціаліст


У 2012 році закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит в промисловості», отримавши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2014 працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. У 2017 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і здобула кваліфікацію спеціаліст з права. З вересня 2017 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Коло наукових інтересів: ринок праці, соціально-трудові відносини, економіка праці.


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 «Фінанси, банківська права та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування», 051«Економіка» і забезпечує викладання економічних дисциплін усіх спеціальностей коледжу.

Діяльність циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін спрямована на: підвищення науково-теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів; вивчення і впровадження інтерактивних технологій у формуванні професійно компетентного фахівця; розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт; підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності; сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи; формування творчих, активних, освічених фахівців, здатних відповідати сучасним вимогам ринку праці.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують не лише теоретичну та практичну підготовку студентів, але й сприяють розвитку їх творчої особистості, вихованню людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості та соціальної активності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ.

 • Банківські операції
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Бюджетна система
 • Гроші і кредит
 • Економіка і нормування праці
 • Економіка підприємств
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічна теорія
 • Економічний аналіз
 • Казначейська справа
 • Контроль і ревізія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Основи економічної теорії
 • Підприємництво
 • Планування та організація підприємства
 • Податкова система
 • Статистика
 • Страхові послуги
 • Управління витратами
 • Управління персоналом
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий облік

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].