Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін

Гончаренко Аліса Іванівна

Голова циклової комісії
викладач, спеціаліст І категорії


1999 р. закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Економіст-менеджер". З 2002 р. працює у Вінницькому навчально-науковому інституті Тернопільського національного економічного університету на кафедрі «Фінанси і кредит». З 2013 року викладач фінансових дисциплін у Вінницькому коледжі економіки і права ТНЕУ. Має більше 40 наукових праць, опубліковано навчальний посібник «Фінансовий ринок», рекомендований МОН України для вищих навчальних закладів. Коло наукових інтересів: питання пов’язані з розширеним відтворенням сільського господарства.


Добіжа Наталія Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук,
спеціаліст вищої категорії


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТДЕУ. У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 01.09.2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. За сумісництвом працює доцентом кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. Наукові інтереси: економіка сільського господарства і АПК, страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок, соціальне страхування. Науковий доробок: автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 17 наукових праць у фахових виданнях, 1 монографія, автор 15 методичних розробок.


Ясишена Валентина Валеріївна

Доцент,
кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра. Має практичний досвід роботи бухгалтером. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 році у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційного дослідження: «Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит». Вчене звання доцента отримала у 2014 році. Автор понад 75 наукових та навчально-методичних праць. Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств.


Лозінська Катерина Василівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2010 р. закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримала кваліфікацію «магістр». З 2010 по 2013 рік працювала на посаді викладача циклової комісії фундаментально-економічних дисциплін у Вінницькому кооперативному інституті. Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Управління лізинговими відносинами сільськогосподарських підприємств». Має 6 наукових публікацій у фахових виданнях, понад 10 науково-дослідних праць по темі дисертаційного дослідження та одну методичну розробку на тему «Методика проведення лекційного та семінарського заняття із застосуванням інтерактивно-візуальних методів навчання». Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в сфері АПК.


Циганчук Вадим Анатолійович

Викладач
.


У 2014 році закінчив магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». З вересня 2014 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Автор понад 10 наукових праць. Наукові інтереси: особливості розвитку обліку і аудиту торгівельних підприємств.


Гриник Олена Ігорівна

Викладач
.


У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою «Облік і аудит в промисловості". З вересня 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. З 2015 року є здобувачем кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.


Жарчук Віта Анатоліївна

Викладач
.


У 2008 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавр з обліку і аудиту. У 2009 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит в промисловості», отримавши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.


Семчук Інна Василівна

Викладач,
кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю „Економіст з обліку і аудиту”. У 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю”. Автор більше 55 наукових та навчально-методичних праць. Виступала офіційним опонентом при захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Наукові інтереси: впровадження управлінських інновацій на сучасному підприємстві.


  • ___
  • ___

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
ВІЛ СНІД чума 21 століття

1.12.2017 у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ відбулась акція

Детальніше >>
 
Всеукраїнський конкурс з питань покращення роботи прокуратури

27 листопада 2017 року в прокуратурі

Детальніше >>
 
Новорічний дідух у стінах ВННІЕ ТНЕУ

Незмінним українським символом Різдвяних свят

Детальніше >>
 
Увага! Запрошуємо на день відкритих дверей.

25 листопада 2017 року (субота)

Детальніше >>
 
Українські побутові танці

Побутові танці беруть свій початок

Детальніше >>
 
Акція "Міняю цигарку на цукерку"

Міжнародний день відмови від паління

Детальніше >>