Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін

Пилявець Ірина Михайлівна

Голова циклової комісії,
викладач, спеціаліст першої категорії


У 2002 р. закінчила Вінницький державний агарний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Обік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку. У 2007 р. закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2000 по 2018 рік працювала у Брацлавському агроекономічному коледжі ВНАУ викладачем облікових дисциплін, з 2014 року займала посаду завідуючої відділенням бухгалтерського обліку. З вересня 2019 року викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу економіки і підприємництва Тернопільського національного економічного університету, голова циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін. Науковий доробок: автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: облік і аналіз в агропромисловому комплексі.


Добіжа Наталія Володимирівна

Доцент,
доктор економічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів Вінницького інституту економіки ТНЕУ у 2004 році. Кандидатську дисертацію на тему: ”Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств” захистила у 2011 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2012 року доцент кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. У 2018 році закінчила Тернопільський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з права (диплом М18 №055907 від 28.02.2018р.). Згідно з рішенням Загальних зборів від 19 жовтня 2018 року обрана членом - кореспондентом Інженерної академії України. В грудні 2019 року захистила докторську дисертацію. Науковий доробок: автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, 1 патент. Коло наукових інтересів: економіка сільського господарства і АПК, страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок, соціальне страхування.


Дончак Леся Григорівна

Кандидат економічних наук,
викладач, спеціаліст


У 2007 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі економіки промисловості і організації виробництва ВНТУ у 2010 році. Кандидатську дисертацію на тему: ”Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств” захистила у 2011 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2017 року голова циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві монографії. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.


Волощук Руслан Євгенійович

Викладач,
кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчив Одеський державний економічний університет та отримав диплом магістра за спеціальністю ”Фінанси” з відзнакою. З 2000 по 2006 роки займався підприємницькою діяльністю. З 2006 по 2008 роки працював в Державній податковій інспекції у м. Вінниці. З вересня 2009 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування” за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. З вересня 2017 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 40 науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: система адміністрування податків в Україні.


Мацедонська Наталя Вікторівна

Доцент, кандидат економічних наук,
викладач, спеціаліст


У 2000 році закінчила з відзнакою Київський державний торговельно-економічний університет (нині КНТЕУ) за спеціальністю ”Облік та аудит”. Науково-педагогічну діяльність розпочала у Вінницькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ у 2001 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та інтернет-технологій» захистила у 2012 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєно у 2015 році. З вересня 2014 року доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 60 наукових праць, з них однієї монографії. Коло наукових інтересів: економічний аналіз фінансових процесів і явищ.


Лозінська Катерина Василівна

Викладач,
спеціаліст першої категорії


У 2010 р. закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю ”Фінанси і кредит” та отримала кваліфікацію ”магістр”. З 2010 по 2013 рік працювала на посаді викладача циклової комісії фундаментально-економічних дисциплін у Вінницькому кооперативному інституті. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: ”Управління лізинговими відносинами сільськогосподарських підприємств”. З вересня 2013 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в сфері АПК.


Циганчук Вадим Анатолійович

Викладач,
сспеціаліст першої категорії


У 2014 році закінчив магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю ”Облік і аудит” й отримав кваліфікацію ”магістр”. З вересня 2014 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Науковий доробок: автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості розвитку обліку і аудиту торгівельних підприємств.


Чорна Зоя Федорівна

Викладач,
спеціаліст


У 2012 році закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю ”Облік і аудит в промисловості”, отримавши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2014 працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. У 2017 році закінчила Тернопільський національний економічний університет й здобула кваліфікацію спеціаліст з права. З вересня 2017 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло наукових інтересів: ринок праці, соціально-трудові відносини, економіка праці.


Дмитрук Анжела Володимирівна

Викладач,
спеціаліст


З 2009 – 2014 р. навчалась у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського та отримала освітній рівень спеціаліст, за спеціальністю ”Xімія та біологія”. З жовтня 2017 року – методист з виховної роботи. У 2018 році закінчила Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ та отримала освітній рівень магістр, за спеціальністю ”Фінанси, банківська справа та страхування”.


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 ”Фінанси, банківська права та страхування”, 076 ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 071 ”Облік і оподаткування”, 051”Економіка” і забезпечує викладання економічних дисциплін усіх спеціальностей коледжу.

Діяльність циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін спрямована на: підвищення науково-теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів; вивчення і впровадження інтерактивних технологій у формуванні професійно компетентного фахівця; розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт; підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності; сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи; формування творчих, активних, освічених фахівців, здатних відповідати сучасним вимогам ринку праці.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують не лише теоретичну та практичну підготовку студентів, але й сприяють розвитку їх творчої особистості, вихованню людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості та соціальної активності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ЗУНУ.

 • Банківські операції
 • Бухгалтерський облік
 • Виробнича практика
 • Гроші і кредит
 • Економіка (Економічна теорія)
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиту
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Інформаційні системи і технології у фінансових та банківських установах
 • Контроль і ревізія
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Навчальна практика
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Основи комерційної та біржової діяльності
 • Підприємництво
 • Планування та організація діяльності підприємств
 • Податкова система
 • Статистика
 • Страхові послуги
 • Технології (Макроекономіка)
 • Управління витратами
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий облік
 • Ціноутворення
 • Управління персоналом

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Увага конференція 2022!

Запрошуємо до участі

Детальніше >>
 
Увага! Вступ 2022
Детальніше >>
 
До уваги учнів 9-х класів!

Відокремлений структурний підрозділ

Детальніше >>
 
Вітаємо ректора університету!

Ректор Західноукраїнського національного

Детальніше >>
 
Вітаємо з днем народження!

Викладачі, співробітники та студенти

Детальніше >>
 
Святковий концерт

8 жовтня правознавці відзначають

Детальніше >>