Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Деканат

Бойко Світлана Миколаївна

Діловод


У 2007 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю облік і аудит та отримала кваліфікацію магістр.

Гладун Наталія Юріївна

Секретар друкарка


У 2013 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Методика і педагогіка середньої освіти. Географія». З вересня 2006р. по серпень 2016р. працювала в Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ на посаді лаборанта. З вересня 2017 році працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ на посаді секретар-друкарки.

Контарєва Неля Валер’янівна

Медична сестра


В 1990 році закінчила Погребищенське медичне училище за спеціальністю «Медична сестра». З серпня 1990 р. по 1995 р. працювала медичною сестрою в ЗОШ № 29 м. Вінниці. З 1995 р. по 2002 р. працювала в МПЛ ММД у відділенні реабілітації медичною сестрою ЛФК. З 2013 р. по 2016 р. - медична сестра кабінету профілактики в ЦПМСД № 6. З вересня 2016 р. працює у Вінницькому коледжі економіки та підприємництва ТНЕУ на посаді медичної сестри.

Балинська Ольга Миколаївна

Старший інспектор з кадрів


В 2008 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію бухгалтера-аналітика. З 2013 р. по 2014 р. працювала на посаді бухгалтера Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. З 2014 р. по 2017 р. працює на посаді старшого інспектора з кадрів Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.

Навчальний відділ інституту розпочав свою роботу з 2003 року. Його створення як самостійного структурного підрозділу інституту було обумовлено необхідністю подальшого розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи.

Керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з інтеграції вітчизняної освіти до Європейських та світових освітніх стандартів, навчальний відділ проводить систематичну роботу.

Навчальний відділ здійснює свою діяльність з метою виконання наступних завдань:

  • Впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання студентів відповідно до вимог багатоступеневої підготовки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення за кредитно-модульною системою організації навчального процесу;
  • Контроль за ходом навчального процесу, в тому числі проміжний контроль знань і відвідування занять;
  • Організація і створення бази даних контингенту та аналізу якості навчання в інституті;
  • Дослідження та аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх парадигм для виховання особистості, якій притаманна інтелектуальна креативність нового типу;
  • Забезпечення розвитку науково-методичної роботи із впровадження педагогічних новацій, сучасних методів та технологій в освітню діяльність інституту;
  • Організація обліку і обробка статистичних даних по контингенту студентів у інституті та звітування по них перед Тернопільським національним економічним університетом та Міністерством освіти і науки України;
  • Контроль за рухом контингенту, в тому числі поновлення, переведення, зарахування з поквартальним звіренням даних;
  • Контроль та аналіз використання стипендіального фонду.
Деканат розташований на 3-му поверсі, кабінет № 310.

Навчальний відділ розташований на 4-му поверсі, кабінет № 406.