Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Діяльність

Вдовиченко Тетяна Володимирівна

Завідувач навчально-методичним кабінетом,
спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький державний технічний університет зі спеціальності ”Комп’ютеризовані системи управління і автоматики”. У 2012 році закінчила факультет права та суспільних відносин ВНЗ ”Відкритий міжнародний університет розвитку людини ”Україна”, отримала кваліфікацію юриста. З вересня 2015 року працює викладачем Вінницького коледжу економіки та підприємництва (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Опубліковано 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Коло професійних інтересів: розвитку національної сучасної юридичної освіти із застосуванням кейс-методів на практичних заняттях з юридичних дисциплін.


Сорока Юлія Олександрівна

Завідувач відділенням,
викладач-методист, спеціаліст вищої категорії


У 2000 році закінчила Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. Працювала на посаді методиста у Вінницькому професійному училищі Департаменту поліції охорони. Є співробітником ОКХ, ОПП, ЗД галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки «Правознавство», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Коло наукових інтересів: «Засоби зацікавлення студентів на навчальному занятті».Положення про наставництво

Положення про Школу молодого викладача

Положення про школу педагогічної майстерності

Положення про дистанційне навчання

Положення про неформальну і інформальну освіту

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про освітньо-професійні програми

Положення про порядок формування вибіркової частини навчальних планів.

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про академічну відпустку та повторне навчання

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про наукові гуртки та проблемні групи

Положення про опитування здобувачів освіти

Положення про організацію та контроль самостійної роботи студентів

Положення про навчально методичний комплекс

Положення про цикову комісію

Положення про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про навчання здобувачів фахової пред вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про порядок обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про комісію внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП

Положення про систему оцінювання здобувачів фахової перед вищої освіти

Положення про керівника підрозділу відповідального за освітньо-професійну програму у ВСП

Порядок оскарження результатів підсумкового контролю студентів ВСП

Положення про порядок створення та організацію роботи державної атестаційної комісії ВСП

Положення про перезарахування результатів навчання

Положення про дуальну освіту

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльностіта якості фахової передвищої освіти гот

 
30.05 студенти та викладач Колесник Олександр Володимирович відвідали Староприлуцьку спеціальну школу, де мали змогу поспілкуватися з дітками, подарувати різні іграшки, канцелярію та одяг.

Детальніше >>
 
Проведено заняття – тренінг зі студентами 3-го та 1 - го курсу в рамках дисципліни «Конституційне право України» спеціальності «Право» ВСП “ВФКЕП” та ВННІЕ Західноукраїнського національного університету.

Детальніше >>
 
23 травня 2024 року в рамках методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін закладів фахової передвищої освіти було проведено обласну олімпіаду з історії України.

Детальніше >>
 
Екологічний день

Екологічний день.

Детальніше >>
 
Писанка і крашанка

Писанка і крашанка

Детальніше >>
 
Всеукраїнська науково-практична конференція-2024

Вінницьким навчально-науковим інститутом економіки

Детальніше >>